středa 14. března 2007
v 19.00 hodin - sál ZUŠ ŽacléřBohuslav Matoušek
housle

Petr Adamec
klavír


Program:

G. F. Händel: Sonáta č. 4 D - Dur

L. van Beethoven: Sonáta č. 5 F - Dur Jarní

B. Martinů: Sonatina

César Franck: Sonáta A - Dur


Bohuslav Matoušek (1949, Havlíčkův Brod),

významný představitel současného českého houslového umění, který na sebe upozornil již v dětství četnými vítězstvími v mnoha národních soutěžích. V letech 1967-1972 studoval na pražské Akademii múzických umění ve třídách J. Pekelského a V. Snítila. V roce 1969 se poprvé zúčastnil mistrovských kursů u A. Grumiauxe v Curychu, jejichž úspěšné absolvování mu vyneslo pozvání i v dalších sedmi letech, tentokrát k N. Milsteinovi.

V r. 1970 získal na mezinárodní houslové soutěži T. Vargy v Sionu zvláštní cenu poroty a zároveň švýcarské stipendium, které využil k jednoročnímu studiu u W. Schneiderhana v Luzernu.Významným úspěchem byla potom 1. cena na mezinárodní houslové soutěži festivalu Pražské jaro v roce 1972.

Po ukončení studií se Bohuslav Matoušek soustředil na svou činnost koncertního umělce. V roce 1977 byl pozván jako sólista a koncertní mistr do Japonska k tokijskému Yomiuri Nippon Symphony Orchestra, kde provedl pod taktovkou významných světových dirigentů (Celibidache, Masur, Mehta, Bernstein a další) řadu houslových koncertů.

Po návratu z Japonska začal v roce 1980 vedle sólistické činnosti působit také jako primárius Stamicova kvarteta, které dovedl za patnáct let činnosti k řadě významných mezinárodních úspěchů a ocenění. Soubor nahrál doma i v zahraničí více než 60 kompaktních disků a získal dvakrát Grand Prix du Disque.

Od roku 1995, po odchodu ze Stamicova kvarteta, se Bohuslav Matoušek věnuje především sólistické koncertní činnosti, jeho rozsáhlý repertoár zahrnuje skladby od raného baroka až po díla současných skladatelů. V komorní hře nadále působí hlavně se svým stálým partnerem klavíristou Petrem Adamcem. Je také členem Tria A. Dvořáka.

Diskografie jeho sólových nahrávek reprezentuje 7 LP desek a 18 kompaktních disků. Jeho  zatím  posledními  významnými  nahrávkami jsou  soubor čtyř CD s kompletním dílem B. Martinů pro housle a klavír vydaný jako světová premiéra firmou Supraphon v květnu 1999 a nahrávka děl Ludwiga van Beethovena pro housle a orchestr (houslový koncert a obě romance) ve spolupráci s Pražským komorním orchestrem, vydaná roku 1999 firmou GZ Loděnice. Komplet z děl B. Martinů, na kterém s B. Matouškem také spolupracoval klavírista Petr Adamec, vyvolal mimořádnou pozornost jak u odborné, tak laické veřejnosti. To dokazuje nejen počet zajímavých kritik předních hudebních časopisů (Harmonie 10/1999, The Strad 10/1999, Klassik Heute10/1999, Répertoire No 128 10/1999, Le Monde de la Musique, No 236 10/1999, Gramophone 1999, FONO FORUM 12/1999, Prager Zeitung  21.12. 2000), ale především ocenění, která tato nahrávka obdržela. V roce 2000 získala cenu Classic Award jako nejlepší komorní nahrávka v České republice za rok 1999 a o rok později světové ocenění 2001 Cannes Classical Award na hudebním veletrhu MIDEM ve Francii, v kategorii "Komorní hudba 20. století". V této kategorii bylo nominováno 135 komorních souborů, mezi nimiž se objevila i jména jako Emerson String Quartet či Maggini Quartet. Posledním uznáním této nahrávky je její vyhlášení americkým internetovým časopisem Classics Today Deskou roku 2000. 

O zvláštním vztahu k osobnosti B. Martinů hovoří i další aktivity tohoto umělce: v září roku1999 ve Zlíně provedl s Fiharmonií Bohuslava Martinů pod vedením dirigenta Tomáše Koutníka evropskou premiéru 2. verze Suite concertante a v rámci Pražského jara 2000 s Komorní filharmonií Pardubice pod taktovkou Douglase Bostocka světovou premiéru 1. verze Suite concertante. Skladby  pro housle (komorní i orchestrální) B. Martinů tvoří hlavní páteř součaných  koncertních i nahrávacích aktivit B. Matouška.

Zatím poslední událostí se stal v květnu 2002 křest 1. CD vydavatelství Supraphon z připravovaného čtyřdílného kompletu skladeb Bohuslava Martinů pro koncertantní housle (violu) a orchestr. Partnerem na této nahrávce B. Matouškovi je Česká filharmonie řízená světově proslulým dirigentem Christopherem Hogwoodem. V dubnu 2003 obdrželo toto CD prestižní cenu hudebního časopisu "Harmonie" jako nejlepší česká nahrávka roku 2002.


Petr Adamec (1941, Kolín),

V letech 1959 - 1963 vystudoval pražskou Konzervatoř. V roce 1968 absolvoval pražskou HAMU jako žák profesora F. Raucha a docenta Z. Jílka.

Od roku 1970 působil jako profesor Konzervatoře v Praze a od roku 1972 jako odborný asistent pro komorní hru na pražské HAMU.

V roce 1965 získal společně s B. Matouškem 1. cenu v rozhlasové soutěži, v roce 1966 pak 3. cenu ve Smetanově klavírní soutěži v Hradci Králové.

Významným úspěchem v roce 2001 byla jedna z nejprestižnějších světových hudebních cen "MIDEM CLASSICS AWARD" v Cannes. Získal ji společně s B. Matouškem za nahrávku kompletního díla B. Martinů pro housle a klavír.

Je vyhledávaným komorním hráčem a partnerem našich předních instrumentalistů (od roku 1979 například i V. Hudečka).

V roce 1972 se zúčastnil jako klavírní partner na interpretačních kursech světoznámého houslisty Nathana Milsteina v Zürichu. Několik let byl členem Tria B. Martinů (s B. Matouškem a M. Petrášem) a Tria Opus Tre (L. Ježovou aj. Seidlem).

Koncertoval ve většině evropských zemí, v USA, Japonsku a Jordánsku.

Na HAMU v Praze působí nyní jako vedoucí oddělení klavírní spolupráce, v roce 1999 byl jmenován profesorem.

S Bohuslavem Matouškem v roce 2003 oslavil již 40 let spolupráce.


[ www.kph-zacler.cz 2007 www.maara.net ]

kontakty:
p. Jiří Jirásek
info@kph-zacler.cz
tel.: 774 032 776

adresa:
KPH - ZUŠ Žacléř
Hudební 308
542 01 Žacléř
tel.: 499 776 350