středa 7. října 2015
v 19.00 hodin - sál ZUŠ Žacléř


Pro Arte Bohemica

Michaela Ambrosi
historická příčná flétna
a
Petra Žďárská
cembalo


Program vystoupení: 

"Zapomenuté perly Čech a Moravy"
- - -
Friedrich Wilhelm Heinrich Benda (1745-1814)
Sonáta C Dur pro flétnu a obligátní cembalo (1786)
Allegro - Andante - Allegro scherzando
- - -
Antonín Tadeáš Jan Nepomuk Stamic (1750/1754-1798/1809)
Dvě capriccia G dur pro sólovou flétnu, op. 2 (1785)
Allegro spiritoso - Allemande
- - -
Josef Antonín Štěpán (1726-1797)
Sonáta Es dur pro sólové cembalo
Allegro moderato - Andante non molto - Menuet en trio - Allegro
- - -
Jiří Čart (1708-1778?)
Sonáta e moll pro flétnu a basso continuo
Affetuoso - Allegro - Allegretto

- - - přestávka - - -

Václav Vodička (cca 1712-1774)
Sonáta D dur pro flétnu a basso continuo, op. 3/2 (1753)
Siciliana - Allegro - Giga
- - -
Jiří Antonín Benda (1722-1795)
Sonáta G Dur pro flétnu a obligátní cembalo
Allegro moderato - Andante - Allegro
- - -

Hudební emigrace byla jedním z rysů českého hudebního života 18. století, avšak nebyl to jev úplně nový. V naší hudební historii se objevují zprávy o českých muzikantech v kapelách rozličných zahraničních dvorů či hudebních centrech zpětně až do středověku. Vedle hudebníků, malířů, architektů, a jiných umělců, odcházely také nekatolické rodiny, mladíci ohrožení čtrnáctiletou vojnou, či řemeslníci, kteří vyhledávali příznivěji vyhlížející útočiště za hranicemi rodné vlasti. Sousední země nabízely místa v nově vznikajících kapelách věhlasných panovnických sídel a útěk mohl zbavit nejen potupné lokajské služby, ale i nevolnictví, kterým byli tito uprchlíci sužováni v rodných krajinách. Někteří hudebníci českého původu, jako například Jan Dismas Zelenka, Josef Mysliveček či Jan Ladislav Dusík, došli k zasloužené slávě, ale jiní, je-li možno za ně mluvit, stále čekají na svůj návrat do obecného povědomí. Novodobá závislost na německém muzikologickém kánonu, rodícím se v devatenáctém století, vytlačila Čarta, Vodičku a Štěpána z hudební mapy, taktéž jako i další české a "východní" muzikanty. Avšak nyní si jsme vědomi, že skladby těchto autorů plny energie, rozmanitosti, zpěvných melodií i lidových slovanských prvků si rozhodně zaslouží být hrány.


Pro Arte Bohemica
Michaela AMBROSI a Petra ŽĎÁRSKÁ se potkaly již před mnoha lety, kdy obě teprve začínaly se studiem staré hudby. Jejich cesty se však na několik let rozdělily a každá z nich se věnovala s velkou radostí i pokorou svému nástroji a studiu historické interpretace. Obě působily v různých evropských souborech a získávaly zkušenosti, které nyní zúročují ve společných projektech.
Michaelu a Petru spojuje nejen nadšení pro objevování hudby, která byla historií zapomenuta, ale také možnosti, které jejich nástrojové obsazení nabízí. Spojení cembala a flétny má dlouhou a velmi rozmanitou tradici. Počínaje renesanční hudbou pro virginal, flétnu a hlas, přes barokní skladby pro flétnu a basso continuo, až ke galantnímu slohu, kdy vznikají skladby pro obligátní cembalo s flétnovým doprovodem.
Obě mladé interpretky se rozhodly proniknout hlouběji k podstatě hudby, kterou svému publiku přináší, a tak se v rámci svého doktorského studia každá věnuje jednomu neprávem opomíjenému skladateli původem z Čech. Michaela se zaměřila na hudbu Jiřího Čarta a Petra spojila své studium s odkazem Josefa Antonína Štěpána. Kromě bohatého repertoáru z dob dávno minulých se interpretky nevyhýbají ani soudobé literatuře komponované přímo pro jejich nástroje.
Rády by navázaly na odkaz kdysi slavného souboru Pro Arte Antiqua, který byl průkopníkem v historicky poučené interpretaci. Soubor Pro Arte Bohemika byl vybrán do Listiny mladých umělců nadace Český hudební fond pro rok 2015/2016.
Další info: www.proartebohemica.eu 

Michaela AMBROSI (1987) po studiu hry na příčnou a zobcovou flétnu na Pražské konzervatoři (Jan Riedlbauch, Jakub Kydlíček) absolvovala bakalářské studium ve hře na historickou příčnou flétnu na Univerzitě Karlově v Praze (Jana Semerádová). Své ?Bachelor and Master of Music? tituly získala na věhlasné Královské konzervatoři v Den Haagu (Wilbert Hazelzet, Kate Clark). Erasmus pobyt strávila na Conservatorio "Evaristo Felice Dall'Abaco" ve Veroně (Marcello Gatti). Její studia podporoval především Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových a za koupi potřebného nástroje vděčí firmě Adastra. Michaela konzultovala svou hru s velkou řadou světově uznávaných hudebníků z Evropy, Ameriky, Japonska či Austrálie. Za svou poměrně krátkou hudební kariéru již vystupovala s nejlepšími evropskými orchestry a dirigenty zabývající se historickou interpretací, např. s Orchestra of the Eighteenth Century - Frans Brüggen, Amsterdam Baroque Orchestra - Ton Koopman či Orchestra of the Age of Enlightenment - William Christie, András Schiff, Mark Padmore. Mezi její další orchestrální vystoupení lze jmenovat účinkování s The Amade Players, Ars Antiqua Austria, Collegium Marianum, Collegium 1704, De Amsterdamse Cantorijn, Dresden Instrumental-Concert, Irish Baroque Orchestra, Musica Florea, The Feinstein Ensemble, Wroclawska Orkiestra Barokowa aj. Je spoluzakladatelkou souborů La Foresta Incantata a Pro Arte Bohemica. Amatérsky hraje také na barokní housle a hoboj. Michaela se aktivně věnuje badatelské činnosti. Dlouhodobě studuje život a skladatelský odkaz Václava Vodičky. Jeho sonáty pro housle a flétnu op. 2 a 3 edičně zpracovala a natočila pro Český Rozhlas. V současné době v jejím zájmu stojí také dílo Jiřího Čarta, o němž napsala svou magisterskou práci, za kterou jí byla udělena cena Královské konzervatoře. Jiřímu Čartovi se rovněž věnuje ve své disertační práci na JAMU v Brně, kde vyučuje hru na historické příčné flétny a další příbuzné předměty. Michaela se zabývá taktéž i nehudebními činnostmi, např. je licencovanou instruktorkou snowboardingu.
Další info: www.michaela-ambrosi.eu 


Petra ŽĎÁRSKÁ (1984) je nejúspěšnější českou laureátkou Pražského jara 2012 v oboru cembalo. Ačkoliv ji od malička nejvíc zajímala barokní hudba, nejprve vystudovala hru na klavír ve třídě Mgr. Jany Turkové na Konzervatoři v Pardubicích a teprve v roce 2005 se na doporučení prof. Aleny Vlasákové rozhodla změnit nástroj. Cembalo studovala na hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze ve třídě prof. Giedr? Lukšait? - Mrázkové. Zúčastnila se řady mistrovských interpretačních kurzů v Čechách i v zahraničí: Letní škola staré hudby v Prachaticích (Florilegium - James Johnstone), Académie de Sablé ? Prague (Françoise Lengellé, Violaine Cochard), Académie de Sablé ve Francii (Francois Lengellé), Atelier für Alte Musik ? Aflenz Rakousko (Linde Brunmayr-Tutz, Marieke Spaans). Dále se učila u významných cembalistů jako např. Jacques Ogg, Jesper Boje Christensen, Ilton Wiunisky, Václav Luks, Viviana Sofronitsky, Bernhard Klapprott. Studijní pobyt ERASMUS absolvovala na Conservatoire National Supérieure musique et dance v Lyonu, kde měla možnost studovat basso continuo ve třídě Yvese Rechsteinera, komorní hru u gambistky Marianne Müller a cembalo u Jean-Marc Aymse. V současné době pokračuje v doktorandském studiu na AMU, jako téma své disertace zvolila zapomenuté cembalové a komorní skladby Josefa Antonína Štěpána z arcibiskupského archivu v Kroměříži. Koncertuje sólově i společně se soubory Prague cembalo duo a Pro Arte Bohemica, které spoluzaložila. Mezi její dosud nejúspěšnější projekty patří Hudební putování s Charlesem Burneyem (k Roku české hudby) a FANDANGO ve spolupráci se španělskou tanečnicí a hráčkou na kastaněty Ludovicou Mosca a cembalistkou Lucií Guerra Žákovou. Pedagogicky působí na AMU v Praze (jako asistent ve třídě prof. Mrázkové) i na ZUŠ, kde vyučuje zároveň hru na klavír i na cembalo.
Další info: www.zdarska.com


Koncerty KPH podporuje:

Město Žacléř, Nadace Český hudební fond,
TK OBALY s.r.o. Trutnov, Antonín Krbílek, Otesánek s.r.o.
Jindřiška Matušíková, MAARA & CO s.r.o.
- - -
Pro 12.-15. koncertní sezónu se stal mediálním partnerem:
Český rozhlas Hradec Králové

[ www.kph-zacler.cz 2015 www.maara.net ]

kontakty:
p. Jiří Jirásek
info@kph-zacler.cz


adresa:
KPH - ZUŠ Žacléř
Hudební 308
542 01 Žacléř
tel.: 499 776 350